Ratel, bit- of doppenset (Bitset/zeskant) (4055333053311)