Boor- of bitset (Bitschroevendraaier) (4055334765657)